Home

 

Autodoprava

 • kompletní přeprava materiálů
 • přeprava sypkých materiálů (zemina, suť atd.)
 • dovoz písků, kameniva, recyklátů
 • dovoz živičných a betonových směsí
 • dovoz stavebních komponentů (jímky, skruže atd.)
 • nakládání a skládání pomocí hydraulické ruky
 • poskytnutí kontajneru pro odvoz sutě a dalších materiálů včetně odvozu a likvidace

Zemní práce

 • kompletní zemní práce včetně odvozu materiálů
 • vrtání mikropilotů a kun pro oplocení apod
 • těžba a přesun materiálů
 • výkopy pro inženýrské sítě (kanalizace, voda, plyn atd.)
 • výkopy a odkopávky pro komunikace
 • stavební příprava (základy, jímky, bazény...)
 • zásypy
 • terénní úpravy
 • čištění potoků a rybníků

Demolice

 • kompletní demoliční práce včetně odvozu materiálů
 • demolice zděných a betonových staveb
 • rozbíjení hornin (pískovec, břidlice atd.)
 • bourání živičných a betonových povrchů

Hutnění

 • válcování zemními válci
 • hutnění vibračními deskami
 • pěchování vibračními pěchy
xxxx